-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
Các tin khác
Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (23/02/2023)
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (23/02/2023)
Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 Công Ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex Thành Công (19/04/2022)
Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 (14/04/2022)
Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022 (24/03/2022)
CBTT Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS. (16/04/2021)
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. (15/04/2021)
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (19/03/2020)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông năm 2020 TT. (10/03/2020)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông năm 2020. (04/03/2020)

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology