-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> THÔNG TIN CÔNG BỐ >> THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Ngày đăng: 26/03/2021
Tài liệu ĐHCD 2021

Chi tiết tại đây.

Các tin khác
Thông báo cổ đông (26/03/2021)
CBTT về Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (19/03/2021)
CBTT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (22/02/2021)
CBTT về Thông báo nộp chậm thuế TNDN (19/02/2021)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (14/01/2021)
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết & NQ ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh KH SXKD năm 2020. (30/09/2020)
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội cổ đông (11/09/2020)
Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (19/08/2020)
Nghị quyết của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (18/08/2020)
Quyết định đổi tên phòng Kinh doanh 1 (01/08/2020)

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology