-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
Ngày đăng: 20/04/2023
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

 Chi tiết tại đây.

Các tin khác
Thông tin về ứng viên TV HĐQT độc lâp (11/04/2023)
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 (28/03/2023)
Thông báo mời họp và các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2023. (27/03/2023)
Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (23/02/2023)
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (23/02/2023)
Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 Công Ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex Thành Công (19/04/2022)
Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 (14/04/2022)
Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022 (24/03/2022)
CBTT Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS. (16/04/2021)
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. (15/04/2021)

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology