-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
Ngày đăng: 28/03/2024
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024

Chi tiết tại đây.

Các tin khác
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Thông báo để cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024-2029) (28/03/2024)
Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (26/02/2024)
Thông báo thay đổi nhân sự (20/04/2023)
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (20/04/2023)
Thông tin về ứng viên TV HĐQT độc lâp (11/04/2023)
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 (28/03/2023)
Thông báo mời họp và các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2023. (27/03/2023)
Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (23/02/2023)
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (23/02/2023)
Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 Công Ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex Thành Công (19/04/2022)

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology