-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
Ngày đăng: 14/06/2024
Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kì V (2024-2029).

Chi tiết tại đây.

Các tin khác
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. (14/06/2024)
Tờ trình Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029). (04/06/2024)
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (24/05/2024)
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024 (28/03/2024)
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Thông báo để cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024-2029) (28/03/2024)
Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (26/02/2024)
Thông báo thay đổi nhân sự (20/04/2023)
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (20/04/2023)
Thông tin về ứng viên TV HĐQT độc lâp (11/04/2023)
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 (28/03/2023)

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology